کم آبی در کودکان

کم آبی در کودکان

کم آبی در کودکان چه علائمی دارد؟

کم آبی در کودکان چه علائمی دارد؟ کم آبی در کودکان چه علائمی دارد؛ از آنجایی که کودکان بیشتر مواقع در حال جنب و جوش هستند گاهی اوقات متوجه نمیشوند که تشنه هستند و باید استراحت کنند چه برسه به این که بخواهند آب بخورند و مادران همیشه نمیتوانند این...