خوابیدن کودکان

خوابیدن کودکان

اگر کودک شما نخوابد چه می کنید؟

اگر کودک شما نخوابد چه می کنید؟ اگر کودک شما نخوابد چه می کنید؛ والدین توجه زیادی به خوابیدن کودکان در طول شب دارند، اما بعضی اوقات به چرت زدن کودک توجه کافی ندارند. خوابیدن کودکان از آنجایی که نوزادان معمولاً تا حدود ۶ ماهگی خواب طولانی تری در طول شب نخواهند...